Get in touch to book a surgery
Get in touch to book a surgery

Next surgery dates: December 3rd, January 7th and February 4th

I hold surgeries every month around the constituency and would be pleased to help with any issue you may have.  I’m able to meet with you face-to-face (COVID-safe) or on-line, whichever is most convenient. Please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery appointment.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency, and meetings are by appointment only.

Dyddiadau cymorthfeydd nesaf: 3ydd Rhagfyr, 7fed Ionawr, a 4ydd Chwefror

Rwy’n cynnal cymorthfeydd ar draws yr etholaeth bob mis, a byddwn yn falch o’ch helpu gydag unrhyw broblem. Gallaf gyfarfod â chi wyneb yn wyneb (wrth ystyried diogelu COVID) neu ar-lein, p’un bynnag sydd fwyaf cyfleus. Defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am ddyddiad cymhorthfa. Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

Surgery Booking | Llogi

Address
Surgery type | Mâth o Cymorth

Your query | Eich ymholiad

Please give details of the issue you would like to discuss. Rhowch manylion am y mater yr ydych eisio trafod.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search