Surgery times:

Surgeries are currently online only

Please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery appointment.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency, and meetings are by appointment on Fridays only.

Amserau cymorthfeydd 

Ar hyn o bryd, mae cymorthfeydd ar-lein yn unig.

Defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am ddyddiad cymhorthfa (Gwener yn unig). Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

Surgery Booking | Llogi

Address
Surgery type | Mâth o Cymorth

Your query | Eich ymholiad

Please give details of the issue you would like to discuss. Rhowch manylion am y mater yr ydych eisio trafod.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search