Surgery times/Amseroedd Cymhorthfa

Surgeries in May, June and July
Cymhorthfeydd Mis Mai, Mehefin a Gorffenaf

Date/ Dyddiad Location/ Lleoliad Time/ Amser
6th May
6ed Mehefin
Constituency Office, 10 Market St, Pontypridd 15.00 – 16.30
20th May
20fed Mai
Tonteg Community Centre, CF38 1PX 15.00 – 16.00
23rd June
23ain Mehefin
Tonyrefail Lighthouse, CF39 8PA 15.00 – 16.00
8th July
8fed Gorffenaf
Constituency Office, 10 Market St, Pontypridd 15.00 – 16.30
22nd July
22ain Gorffenaf
Coleg Y Cymoedd Nantgarw 15.00 – 16.00

Please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery appointment.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency, and meetings are by appointment on the dates above only.

Defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am apwyntiad cymhorthfa. Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

Surgery Booking | Llogi

Address
Surgery type | Mâth o Cymorth

Your query | Eich ymholiad

Please give details of the issue you would like to discuss. Rhowch manylion am y mater yr ydych eisio trafod.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search