Surgery times/Amseroedd Cymhorthfa

Surgeries in 2023
Cymhorthfeydd 2023

 

 

2nd June Constituency Office, Pontypridd 15.00 – 16.30
16th June Rhydyfelin CC 15.00 – 16.30
7th July Constituency Office, Pontypridd 10.30 – 12.30
14th  July Tonyrefail: Lighthouse 15.00 – 16.30
15th Sept Constituency Office, Pontypridd 10.30 – 12.00
20th Oct Talbot Green 15.00 – 16.30
3rd Nov Constituency Office, Pontypridd 10.30 – 12.00
17th Nov Rhydyfelin CC 15.00 – 16.30
1st Dec Constituency Office, Pontypridd 11.30 – 13.00
Please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery appointment.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency, and meetings are by appointment on the dates above only.

Defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am apwyntiad cymhorthfa. Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

Surgery Booking | Llogi

Address
Surgery type | Mâth o Cymorth

Your query | Eich ymholiad

Please give details of the issue you would like to discuss. Rhowch manylion am y mater yr ydych eisio trafod.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search