Surgery times/Amseroedd Cymhorthfa

2024

January 19th 2.00pm – 3.00pm Ty Illtud Hall, Church Village.
February 2nd 11.00 am – 12.30pm Constituency Office, Pontypridd
February 8th 2.00pm – 3.00pm Pontyclun Café 50
March 8th 2.00pm – 3.30pm Constituency Office, Pontypridd
March 15th 3.00pm – 4.30pm Rhydyfelin Community Centre
April 5th 11.00 am – 12.30pm Constituency Office, Pontypridd
April 19th 2.00pm – 3.00pm Thomastown Community Centre
April 19th 3.30pm – 4.30pm Capel Centre, Tonyrefail
May 3rd 10.30am– 12.00 pm Constituency Office, Pontypridd
May 17th 3.00pm – 4.30pm Tynant
June 7th 11.00pm – 12.30pm Constituency Office, Pontypridd
June 21st 3.00pm – 4.30pm Trallwn Community Centre
July 5th 10.30am – 12.00pm Constituency Office, Pontypridd
July 19th 11.00pm – 12.30pm Coleg y Cymoedd, Nantgarw
Please use the e-form below or ring 01443 406400 to request a surgery appointment.  Please note that I am only able to meet with residents who live in the Pontypridd constituency, and meetings are by appointment on the dates above only.

Defnyddiwch yr e-ffurflen isod neu ffoniwch 01443 406400 i ofyn am apwyntiad cymhorthfa. Nodwch mai dim ond trigolion sy’n byw yn etholaeth Pontypridd y gallaf gyfarfod â nhw.

Surgery Booking | Llogi

Address
Surgery type | Mâth o Cymorth

Your query | Eich ymholiad

Please give details of the issue you would like to discuss. Rhowch manylion am y mater yr ydych eisio trafod.
Link to Instagram Link to Twitter Link to YouTube Link to Facebook Link to LinkedIn Link to Snapchat Close Fax Website Location Phone Email Calendar Building Search